SØNSTEBYFONDET

Sønstebyfondet arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier. Fondet støtter arbeidet for å øke forsvarsviljen i befolkningen, og å bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

CSE AS har laget logo, hjemmeside og grafisk profil for fondet. Vi bistår med å holde deres sosiale medier oppdaterte, og jobber med innholdsproduksjon i forbindelse med arrangementer og den årlige prisutdelingen.

Se mer på www.no24.no

ET ØYEBLIKK – EN EVIGHET

Et øyeblikk – En evighet skal innhente og sikre verdifulle historier direkte fra våre soldater fra internasjonale operasjoner. Ved å formidle disse historiene vil vi bygge opp veteranenes status i sivilbefolkningen og bevisstgjøre ­publikum om rollen våre soldater har for å trygge friheten og de demokratiske verdiene vi bygger samfunnet på.

I tillegg til å produsere og hoste podcasten til ET ØYEBLIKK – EN EVIGHET har CSE AS laget logo, grafisk profil og hjemmeside. Se og lytt på www.enevighet.no

KLAVENESS STIFTELSEN

Stiftelsen gir økonomisk støtte og bidrag til søknadsberettigede innenfor kultur og utdanning. Primært innenfor maritim sektor.

CSE AS har laget logo og andre profilelementer.

HVDG / HVA VILLE DU GJORT

HVDG er Sønstebyfondets ungdomssatsning. De søker å utfordre ungdommene til å tenke over hva som kreves for å bevare fred, demokrati og de verdiene vårt samfunn er bygget på.

CSE AS har laget logo og innhold på sosiale medier som bildeplakater og filmer. Vi holder også foredrag på skoler i samarbeide med Sønstebyfondet.

Besøk HVDG på instagram eller på YouTube for å se hva vi har laget.

PALMER SPIRITS

Palmer Spirits er en av Norges største spritimportører som også utvikler egne produkter sammen med norske destillerier.

CSE AS redesignet etikett for akevitten NORDLYSET

FORSVARET / NORSK MILITÆR TATTOO

Norsk Militær Tattoo er et militærmusikkshow med nærmere 850 medvirkende fra hele verden. Dette er Norges største innendørsshow, og du får oppleve innslag fra Forsvarets fem profesjonelle musikkorps, fra utenlandske militærkorps og drillkontingenter og selvfølgelig Hans Majestet Kongens Garde. I tillegg deltar kor og artister innen andre spennende kunstarter.

CSE AS har bidratt med innhold, filmproduksjon og registøtte i 2016 og 2018.